ישיבת שיחות סוריות-סיניות: הגברת התאום בין שתי הארצות בכל המשורים עד להגעה ליחסים אסטרטיגיים

ביג’ינג – סאנא

ישיבת שיחות רשמיות התקיימה היום בצהרים בין שר החוץ ו’ליד אל-מועלם ושר החוץ הסיני ו’אנג ייה, במהלכה סקרו שני הצדדים את כל ממדי היחסים הדו-צדדיים בין שתי הארצות הידידות, והדרכים לחזוקם בכל התחומים.

במהלך הישיבה שני הצדדים שמו דגש על חשיבות המשך בקורי הגומלין והגברת התאום בין שתי הארצות בכל המשורים, כדי לקדם יחסים אלה לרמת יחסים אסטרטיגיים.

גם כן שני הצדדים החליפו ביניהם את הדיעות בקשר להתפתחויות המצב בסוריה ובאזור, ואת המאמצים הנעשים להשגת התקדמות במסלול המדיני למשבר בסוריה, במקביל לצורך המשך המאבק בטרור על כל צורותיו, כולל בכך הטרור הכלכלי שבו משתמשות ארה”ב ומספר מבנות בריתה נגד שני העמים הסורי והסיני, ושני הצדדים היו תמימי דיעים בכל הנושאים שדנו בהם.

שר החוץ אל-מועלם חזר על הדגשת כי סוריה מתיחסת ליחסים עם סין מזווית אסטרטיגית, והיא רוצה לקדומם בכל התחומים כדי להגיע לשותפות אמיתית, והצביע בענין זה על מדיניות הפנייה מזרחה שהעלה הנשיא מר בשאר אל-אסד, ועל יוזמת החגורה ודרך המשי שהעלה נשיא סין שיג’ין בינג.

שר החוץ הסיני ו’אנג ייה מצדו ברך את בקורו של אל-מועלם בזמן זה, שמשקף את דאגת שתי הארצות להעמקת שיתוף הפעולה הדו-צדדי בינהן בכל התחומים, והדגיש כי סין מוכנה לחזק את יחסיה עם סוריה שמקיימת עמה ידידות מסורתית והיסטורית, ובעקר משום שסוריה היתה אחת המדינות הראשונות שקיימו יחסים דיפלומטיים עם סין, וברך את מדיניות הפנייה מזרחה שעליה הכריזה סוריה, ולהשתתפותה ביוזמת החגורה ודרך המשי בהיות שסוריה מהווה נקודה ראשית במסלול המשי.

השר ו’אנג חזר על עמדת ארצו התומכת בהגעה לפתרון מדיני למשבר בסוריה, שיושתת על כיבוד ריבונותה, עצמאותה ואחדות שטחיה, גם כן הוא קרא לכל המדינות שלא להתערב בעניני הפנים של סוריה, וגינה את הסנקציות שהטילו כמה מדינות על סוריה.