פריצה ישראלית לעיירה ח’רבת יאנון בדרום שכם

 אל-קודס הכבושה – סאנא

כוחות הכיבוש הישראלי פרצו היום לעיירה ח’רבת יאנון בדרום שכם שבגדה המערבית שם גרפו שטחים נחרבים של אדמות הפלסטינים.

הממונה על תיק ההתנגדות להתישבות בצפון הגדה ע’סאן דע’לס אמר לסוכנות הידיעות הפלסטינית ו’פא כי כוחות הכיבוש אכן פרצו לעיירה עם מספר של דחפורים, במטרה להרחיב התנחלות שהוקמה על שטחי הפלסטינים באזור, ובהקשר זה ציין דע’לוס כי שלטונות הכיבוש שולטים ב- 85% משטחי ח’רבת יאנון ומונעים מהפלסטינים לעבד את מאות הדונמים החקלאים שלהם.

גם במסגרת תוכניות התוקפנות הקולעות להגר את הפלסטינים, השתלטו הכוחות הישראליים במהלך הימים שעברו על 5 דונמים של שטחי הפלסטינים בכפר עסירה אל-קבלייה ועל 20 דונמים אחרים בשני הכפרים דיר אל-חטב ועזמוט תוך התעלמות מכל ההחלטות הבינ”ל הדורשות את הפסקת הצעדים ההתישבותיים תכף ומיד .