תחנת חשמל א-שריעה בפריפריה המערבית של חמאת הולכת ועובדת אחרי שיקומה