מבזקים

העיירה כרנאז בריף חמאת עמידה בפני הטרור ודבוקה בחיים אחרי שהטרוריסטים ירו לעברה עשרות פגזים רקטיים