הכיבוש הישראלי הצית שריפה בגולן

אל-קונייטרה – סאנא

כתב סאנא מסר כי כוחות הכיבוש הישראלי הציתו איש בגולן הסורי, וכתוצאה לכך האיש פשטה לאדמות החקלאיות בציר באר אל-עג’ם, בריקה ואל-קחטאניה שבפרבר אל-קונייטרה.