לפי הנחיותיו של הנשיא אסד .. העימאד איו’ב ביקר ביחידות הקרביות שבפריפריה הצפונית-מערבית של חמאת