הנשיא אסד התפלל את תפילת חג אל פיטר המבורך במסגד הנשיא חאפז אלאסד בדמשק