הנשיא אלאסד מקבל את פני הפטרירך של סרביה ארינאו’ס והמשלחת הנלווית איליו