מבזקים

הודו: אנו נחושים ליטול חלק בשיקום בסוריה

דמשק – סאנא

הודו חזרה על הדגשת הצורך לכיבוד ריבונות ואחדות שטחי סוריה, והדגישה כי פתרון המשבר בסוריה יהיה מדיני ובהובלה סורית.

עמדה זו באה בהודעה שפרסמה שגרירות הודו בדמשק, בעקבות הבקור שעשתה בה משלחת הודית בתקופה 19 – 21 בחודש השוטף, שכללה סגן שר החוץ ההודי לעניני חוץ תי אס תירומורתי ומנכ”ל עניני מערב אסיא וצפון אפריקה במשרד באלא באסקאר ושגריר הודו בדמשק חפז אל-רחמן.

השגרירות הבהירה בהודעה שלה כי שיחות המשלחת ההודית עם כמה בכירים סורים התמקדו ביחסים ההיסטוריים וההדוקים שבין שתי הארצות, ובגנוי הטרור על כל מיניו.

בהודעה נמסר כי הודו וסוריה נחושות בדעתן לעבוד ביחד בשיקום, וציינה כי הודו פתחה בכך על ידי הרחבת תחנת הכוח תשרין, והיא תעשה לחידוש מרכז המצטינים הסורי-ההודי לטכנולוגיה אינפורמטיקה, בנוסף לתחומי המדע.