המתנחלים הישראליים שפכו מימי ביוב לעבר השטחים החקלאים של הפלסטינים

אלקודס – סאנא

המתנחלים הישראליים שפכו מימי ביוב לעבר השטחים החקלאים של הפלסטינים דרומית לשכם שבגדה המערבית.

סוכנות ו’פא הפלסטינית דיווחה  כי הפלסטינים בכפרים אלסאויה ,אלובן אלשרקיה, יתמא וקראיות דיווחו כי המתנחלים הקיצונים שופכים מימי ביוב לעבר השטחים החקלאיים שלהם בכדי לחבל ביבול ובתוצרת החקלאית שלהם.