וועדת צדוד העם הפלסטיני מצדיעה לתושבי הגולן הסורי הכבוש בעימותם עם הכיבוש

דמשק – סאנא

הוועדה העממית העליונה הערבית הסורית לצדוד העם הפלסטיני ולהתנגדות לתוכנית הציונית, חזרה על התנגדותה לכל נסיונות הכיבוש הישראלי הנועדים ליהודו של הגולן הסורי הכבוש, והיא הצדיעה לתושבי הגולן שמחזיקים מעמד בפני הליכי הכיבוש.

הוועדה חזרה בישיבתה התקופתית בראשותו של ד”ר מוחמד מוסטפא מירו על הדגשת התנגדותה וגנויה להליכי שלטונות הכיבוש הישראלי בגולן, ונסיונותיהם לגניבת שטחי תושבינו, על ידי תוכניות טורבינות הרוח, בנוסף להליכים נוספים, וכל זה בגבוי אמריקאי.