קבוצה חדשה של מהגרים סורים חזרה ממחנה אלרוקבאן דרך מעבר ג’ליגם בפרבר חומס המזרחי

חומס – סאנא

במסגרת המאמצים שעושה המדינה הסורית להחזרת המהגרים למולדת ממחנה אלרוקבאן שבאזור אלתנף בגבול הסורי הירדני, קבוצה חדשה של מהגרים עברה היום את מעבר ג’ליגם בפרבר חומס המזרחי.

כתב סאנא במעבר אמר כי בעקבות החזקתם למשך כ-5 שנים על ידי כוחות הכיבוש האמריקאי ושכירי החרב שלהם, חזרו היום עשרות משפחות רוב חבריהן נשים וילדים, שהוסעו על ידי רכיבים ומשאיות ממחנה אלרוקבאן, שבהמשך יעברו באמצעות אוטופוסים למרכזי הקליטה הזמניים שלהן בעיר חומס.