מבזקים

הנשיא אלאסד במהלך פגישה תקופתית לממשלה.. ליצור מיכנזם ואסטרטיגיה קבועים לחזוק המגע עם התושב בשלב הבא

דמשק – סאנא

הממשלה כינסה היום ישיבה תורנית בראשותו של הנשיא מר בשאר אלאסד, אשר התמקדה בצורך ליצור מיכנזם ואסטרטיגיה קבועים לחזוק המגע עם התושב הסורי בשלב הבא.

הנשיא אלאסד ציין במהלך הפגישה שהתקיימה במטה ראש הממשלה כי הצעד החשוב בדרך בניית מגע פעיל עם התושב טמון בשקיפות ובהעברת לו המידע, אם בקשר למשברים ואם בקשר למקרי חירום שבפניהם נצבת הממשלה, ואשר יש להם השפעה ישירה על חייהם של התושבים, שעשויים לאפשר להם להבין את פעילות הממשלה והמוסודות הרשמיים.

הנשיא אלאסד הבהיר כי לחולשת המגע ואי ההצלחה בשיווק הנכון לפעילות מוסדות המדינה והעבודה במסגרת פרטית היתה תרומה לנפוח תמונת המשברים, שהיו תולדה למעשיהם של אוייבי העם הסורי זה השנה ה- 8 ברציפות, בכל המשורים, ובעיקר הצבאי הפוליטי והכלכלי.

הנשיא הוסיף : //כאן טמונה חשיבות יצירת מכנזם למגע שיאפשר לעדכן את התושב בתמונת מדיניותם של המוסדות הרשמיים בעימות עם הידעות השוגות והבלתי נכונות.

הנשיא אלאסד שמע לשרים בקשר לעכובים הנצבים בפני פעילותיהם, ולהצעות בקשר להתגברות על עיכובים אלה, וקידות התיפקוד הממשלתי דבר שתהינה לו השלכות ישירות על התושב.