יחידות מהצבא השמידו קנים של א-נוסרה בפריפריות של אידליב וחמאת

מחוזות – סאנא

 יחידות מהצבא הערבי הסורי המשיכו לבציע פעולות נגד מעוזים ומוצבים של טרוריסטינם מארגון ג’בהת א-נוסרה ומהקבוצות הנתונות למרותו, בשתי  הפריפריות של אידליב וחמאת, בתגובה על הפרותיהם החוזרות ונושנות נגד ההסכם על האזור מופחת ההסלמה.

בפריפריה הדרומית של אידליב כפי שאומר כתב סאנא יחידות מהצבא ביצעו היום בבוקר פעולות מרוכזות נגד צירי תנועתם של הטרוריסטים מא-נוסרה בשתי העיירות אלהביט שמצפון מזרח לכפר-נבודה ששוחררה על ידי הצבא לפני כמה ימים, וח’אן שיח’ון שבעומ’ק הפריפריה הדרומית של אידליב ועל הגביש הבינלאומי דמשק-חאלב, שם פרוסים טרוריסטים רבים מג’בהת א-נוסרה ומהקבוצות הנתונות למרותו.

הכתב ציין שכתוצאה מהפעולות נהרגו ונפצעו טרוריסטים רבים, והושמדו קנים שהטרוריסטים היו משתמשים בהם כדי להאחסן נשק, ולצאת לבצוע התקפות נגד נקודות הצבא והכפרים הבטוחים.

הכתב הבהיר כי יחידות מהצבא היפנו מכות מסיביות נגד הביצורים של קבוצות הטרור שבעיירות אללטאמנה, כפר-זיתה, אלארבעין ואלזכאת שבפריפריה הצפונית של חמאת, וכתוצאה חוסלו טרוריסטים רבים והושמדו קנים ומעוזים שלהם.