שיחות כלכליות ומסחריות בין אנשי עסקים סורים ואיראנים

דמשק – סאנא

חברי מועצות לשכות המסחר של דמשק ולשכות המסחר והתעשייה של טרטוס וא-רקה דנו עם משלחת לשכת שיתוף הפעולה המסחרי של איראן בתחומי ובאפקי שיתוף הפעולה בין אנשי עסקים בשתי הארצות בתחומי כלכלה, מסחר והשקעה.

יו”ר לשכת המסחר של דמשק ע’סאן אלקלאע הדגיש במהלך הפגישה את חשיבות חיזוק היחסים המסחריים והכלכליים בין סוריה לאיראן, ותפעול מועצות העסקים המשותפות להקמת בנק סורי-איראני כדי להקל סחר החליפין והרחבת הקמת ירידים משותפים, וקיום  ביקורים גומלין בין אנשי העסקים, והקמת שותפות ביניהם ובעיקר בתחומי תעשייה.

יו”ר לשכת שיתוף הפעולה המסחרי האיראני לעיינים כלכליים ובינלאומיים מוחמד עלי דיע’מי הדגיש את חתירת הלשכה להרחבת אופקי שיתוף הפעולה עם אנשי עסקים סורים, והקמת פרויקטים משותפים לטובתם של שני העמים.

יש לציין כי הקף סחר החלפין בין סוריה לאיראן בשנת 2018 הגיע ל 61 מליאר לירה סורית לפי הלשכה המרכזית לסטסטיקה.