עליה נכרת בטמפרטורות ומזג אוויר אביבי חם

דמשק – סאנא

עליה נכרת חלה על מעלות החום עד שהיו סביב הממוצע או פחות יותר כתוצאה מהשפעת המדינה מהמשך מערכת אוויר שטחית הנלוות עם זרמים מערביים בשכבות האוויר העולינות.

מנהל החזאות ציפה במהדורתו שחילק הבוקר כי מזג האוויר יהיה אביבי וצח באופן כללי עם עננים פזורים בשעות היום, הרוחות יהיו הפכפכיות בין צפוניות מערביות לבין קלות ומתונות, והים יהיה עם גלים נמוכים.

מעלות החום יוסיפו לעלות בימי ששי ושבת עד שיהיו יותר מהממוצע ברוב האזורים.