מבזקים

השר אל-ח’ליל דן בשולי פורום יאלטה בקשרים הכלכליים עם כמה מדינות ידידות