ההתאחדות הבינ”ל של איגודי הפועלים הערבים: סוריה תגרש את ציר הכיבוש והטרור

קהיר – סאנא

מזכ”ל ההתאחדות הבינ”ל של איגודי הפועלים הערבים ע’סאן ע’וסן הדגיש לכתב סאנא בקהיר כי הגולן הכבוש לא יהיה אלא אדמה ערבית סורית הראויה לשחרור, ובכן אין מזכותם של הנשיא האמריקני טראמפ או כל אחר להגיש לאחרים אדמה שאינם בעליה המקוריים, וסוריה אשר גירשה את הכובש הצרפתי, הנה היא עתה משלימה את מסע הגבורה שלה והולכת בדרך פינוי שני כדי לטהר את כל השטחים שלה מטומאת הכיבוש והטרור.

ע’וסן הוסיף באומרו כי מה שקרה באזור ובמיוחד בסוריה נחשב לאמצעי של לחץ כדי לבצע קנוניה נגד המולדת הערבית כולה ובמיוחד פלסטינה הכבושה, כדי להעביר את עסקת המאה המתועבת, אבל עמידתה האיתנה של סוריה והקרבות עמה וצבאה במקביל לחוכמת הנשיא אל-אסד, הכשילה את הקנוניה המיועדת לפגוע במעמדה הלאומי והפן-ערבי.