פלסטינית אחת נפלה חלל אחרי שנדרסה על ידי מתנחל בגדה

אלקודס – סאנא

פלסטינית אחת נפלה חלל כתוצאה מדריסתה הבוקר על ידי מתנחל ישראלי בגדה המערבית .

סוכנות מען דיווחה כי מתנחל ישראלי דרס אשה פלסטינית בת /42/ באחד מרחובות ח’רבת אלדיר בעירה תקוע שמדרום מזרח לבית לחם, וכתוצאה נפלה מיד חלל.