הטמפרטורות פחות מהממוצע עם סכוי לירידת גשמים במקומות שונים

דמשק-סאנא

מעלות החום יוסיפו להיות פחות מהממוצע בכ-6-4 מעלות כתוצאה מהשפעת הארץ מהמשך מערכת אוויר שטחית הנלוות עם זרמי רוח דרום מערבים בשכבות האוויר העליונות.

מנהל החזאות ציפה במהדורתו שחילק הבוקר שמזג האוויר יהיה מעונן חלקית באופן כללי עם סכוי לירידת טפטופי גשם עם רעמים מעל לאזורים שונים, ובמיוחד מעל לאזורי החוף, הצפון והמרכז, וכי הרוחות יהיו דרום מערביות בין קלות לבין מתונות שמהירותן תעלה לפעמים באזור הדרום ובמרכז וגם בגבעות שעל החוף, הים יהיה עם גלים נמוכים עד בינוניים.