הסטודנטים הסורים במצרים…יום הפינוי תחנה מוארת בהסטוריה הסורית

קהיר – סאנא

הסטודנטים הסורים הלומדים במצרים הדגישו כי יום השנה לפינוי הוא תחנה מוארת בדברי ימיה של סוריה, שכן בניה הקריבו בזול וביקר למען הגאווה ,הכבוד והעצמאות הלאומית .

סניף מצרים של האיחוד הלאומי של הסטודנטים הסורים פירסם הודעה לרגל חג הפינוי בה נאמר כי / יום השנה הזה בא כשעמינו שהתקומם רבות נגד הקולונילזם והפולשים ,ובזכות הקרבותיו הגשים את הפינוי, מדגיש לכל העולם כי איוביו לא יצליחו כלל וכלל להגשים את ההימור שלהם על יכולתם לשבור רצונו, מפני שהוא קיבל החלטה להסיג את הפיוני הגדול בשחרור כל שעל של אדמה מידי הטרוריסטים ובהחזרת הזכויות השדדות שלו.