קבוצות הטרור שיגרו פגזים לעבר עיר אלסקילביה שבפריפריה הצפונית של חמא

חמא – סאנא

קבוצות הטרור הפרוסות בכפר קלעת אלמדיק שבפריפריה הצפונית של חמא התקיפו את העיר סקילביה בכמה פגזים.

שליח סאנא דיווח כי קבוצות הטרור שיגרו כמה פגזים לעבר העיר, וכידוע ארגוני הטרור שרובם נתונים תחת מרותו של ארגון ג’בהת א-נוסרה, ופרוסים בפריפריה הדרומית של אידליב, ובכמה כפרים ועיירות בפריפריה הצפונית של חמא מפירים תמיד את ההסכם על האזור מופחת ההסלמה, כשהם מבצעים התקפות נגד עמדות ונקודות הצבא, ונגד הכפרים הבטוחים.