מבזקים

אחד הננים של משפחת הגנראל גורו מתנצל בפני העם הסורי

א-סואדאא – סאנא

אחד הננים של משפחת הגנראל גורו שעמד בראש המסע הצרפתי לכבוש את סוריה בראשית המאה העשרים, ג’אן לו’י גורו, הגיע לסוריה בראש משלחת צרפתית והביע התנצלות בפני העם הסורי על מה שעשתה צרפת עת כבשה את סוריה, והדגיש שהעם הצרפתי מסרב את המדיניות הקולוניאליסטית של ממשלתו.

האורח גורו ביקר באנדרטה של חללי המהפכה הסורית הגדולה ובקברו של האלוף הנאבק סולטאן באשא אל-אטרש והדגיש כי הסבא שלו עשה שגיאות גדולות בסוריה ולא למד מלקחי העבר.