מבזקים

שנה חלפה והגוטה המזרחית חייה את שחר השחרור .. התושבים: נחושים בדעתם להמשיך בשיקום ובבנייה