אירוע של סולדריות עם סוריה, עם וונצו’ילה ועם קובה התקיים בלוגאנו בשוויצריה