לאריגאני הדגיש כי ההחלטה האמריקנית בדבר משמרות המהפכה פורות אמריקנית

טהראן – סאנא

ראש מועצת השורה האיראנית עלי לאריגאני הדגיש כי החלטת הממשל האמריקני הרואה במשמרות המהפכה כי ארגון טרור מצביעה על השנאה והפורות של הממשל האמריקני .

סוכנות ארנה ציטטה את לאריגאני שאמר כי ההתנהגות האמריקנית הזאת משקפת את מדת התמיכה האמריקנית בארגונים הטרוריסטים ובטרוריסטים.