משלחת מטעם הכניסיה הרוסית מבקרת בכניסית הבישוף אגנאטיוס האנטוכי וקתדראית סיידת אלנייאח