21 אזרחים נפגעו מגז מרעיל שירו הטרוריסטים בפריפריה של חמאת