מבזקים

בית הספר אל-עאדלייה .. דברי ימים דמשקאיים כה עשירים