המהנדס ח’מיס נפגש עם בעלי מתקני התעשיה בתל קורדי: נמשיך לתמוך בתהליך היצור

פרבר דמשק – סאנא

פגישתו של ראש הממשלה המהנדס עימאד ח’מיס עם בעלי המתקנים באזור התעשיה תל קורדי התמקדה מסביב להתחיבות כל בעלי המתקנים בתפעול מתקניהם ומפעליהם, ולהנות מן ההקלות הכספיות והמענקים שמגישה הממשלה.

המהנדס ח’מיס הבהיר כי הממשלה תמשיך בצעדיה להשיג הפתוח הכלכלי, ולתמוך בפעולת היצור ובתפעול המפעלים מחדש בכל המחוזות, והיא סומכת על התפקיד המרכזי של המגזר הפרטי בתחום זה, כדי להגיע לעקרון הסתפקות עצמית, בהיותו כותרת השלב הבא בצל גווניו של המשק הסורי.