סוריה חבר כבוד בפורם יאלטה הכלכלי הבינ”ל החמישי

מוסקבה – סאנא

יו”ר הוועדה שמארגנת את פורם יאלטה הכלכלי הבינ”ל החמישי אנדרי ניזארוב הדגיש כי סוריה תשתתף השנה בפורם כחבר כבוד.

ניזאריוב שהוא גם היו”ר המשתתף בפורם העסקים הרוסי (דילופאיה רוסיה) אמר במהלך פגישת הוועדה המתכננת של הפורם במוסקבה כי מספרן של המשלחות הזרות בפורם במהלך שנה זו יעלה מ-70 עד 100 משלחות, והוא צופה כי בפורם יודונו נושאים רבים.

יש לציין כי וועידת יאלטה הכלכלית הבינ”ל תתכנס השנה באתר הנופש מראיא שבדרום חצי האי קרים, בתקופה שבין 20/17 אפריל.