וועדות התאום הסורית והרוסית: וואשינגטון תומכת בטרוריסטי הקסדות הלבנות במליוני דולרים

מוסקבה – סאנא

וועדות התאום הסורית והרוסית בענין שיבתם של המהגרים הסורים, הדגישו כי בו בזמן שארה”ב מחזקה במהגרים הסורים בכפיה בתוך מחנה א-רוכבאן, בתנאים טרגיים, היא הקציבה מאות מליוני דולרים לגבוי מה שמכונה ארגון הקסדות הלבנות כדי לממן הפעולות המתססות שלו, על ידי השתמשותו בחומרים מרעילים כדי לתרץ את התקפות נגד המדינה הסורית ונגד תשתיותיה.

שתי הוועדות הבהירו בהודעה משותפת שפרסמו היום כי ארה”ב הקציבה במהלך וועידת בריסל שהתכנסה לפני ימים, מה שכנתה סיוע, וכי העם הסורי לא יקבל ולו סנט אחד מסיוע זה, שחלק ממנו יועבר לטרוריסטי ארגון הקסדות הלבנות, למען ממון הפעולות המתסיסות והפברוקים שלו בקשר להשתמשות בחומר מרעיל, כדי להצדיק התוקפנות שלהם נגד המדינה הסורית.