פרוייקטים קטנים הציגו מוצריהם בבזאר ” צבעי סוריה “