המצב הכלכלי  הערבי בצל הסטטוס קוו

דמשק – סאנא

התאחדות הסופרים הערבים בדמשק קיימה סמינר בסימן הפיסגות הערביות הכלכליות.

המשתתפים בסימנר התייחסו למצב הכלכלי העולמי וציפו משברים כלכליים עולמיים שחומרתם תעלה על המשבר הכלכלי בשנת 2008 בשל המלחמות המסחריות, הסכסוכים, המיתון הכלכלי והחוב העולמי שעמד על פי שלושה עשר ממה שהיה,

 המשתתפים בסמינר הדגישו כי משבר זה יחלש במרוצת ארבע השנים הבאות.

מנהל הסמינר ד”ר אקרם שללה הדגיש כי התאחדות הסופרים מכנסת וועידות כאלה במטרה להשליך אור על הכלכלה ועל הדרכים להסרת המכשולים הנצבים בפני דרך הצמיחה.