בקרית התעשיה בחסיאא נרשמה עליה במספר המשקיעים .. הוקמו יותר 900 פרויקטים שיבטיחו 24 אלף מקומות עבודה