מבזקים

הנשיא אלאסד קבל את פני פאלח פיאד שליחו של ראש ממשלת עיראק חיידר עבאדי