פורום הדיאלוג הכלכלי הסורי הדגיש את חשיבות התחרתיות

דמשק – סאנא

פורום הדיאלוג הכלכלי הסורי שנתכנס במלון דאמה רוז ביום רביעי האחרון היה מעין תחנה חשובה להחליף השקפות והתייעצויות מטעם המשתתפים בו על אודות פיתוח יכולות שני הסקטורים הממשלתי והפרטי בכדי להשיג את  הצמיחה הכוללת והמאוזנת בסוריה.

המשתתפים בפורום זה שאורגן מטעם קבוצת דלתא לכלכלה ולעסקים בסימן “ההשקעה בחקלאות ובתעשייה היא הדרך היחידה להשגת הביטחון התיזונתי” המליצו להתמקד בפיתוח שני הסקטורים בכדי לתרום בתמיכת הכלכלה הלאומית והשגת הצמיחה המתמשכת.