יחידות צבאיות סוריות חסלו טירווסטים בפרברי עיר המחוז חומס

פרברי חומס – סאנא

יחידות של הצבא הסורי פגעו באנשי טירור וגרמו להם הריגות ופציעות בעת הנחתת מכות על הקנים שלהם בעיירות ובכפנים של פרברי חומס.

מקור צבא סורי מסר שכוחות הצבא פגעו בקני הטירורסטים בכפר רَגَר בקרקעות של השיך אבראהים אלחכים באזור גבורין אם שרשוח ובפרברים של העיר.

המקור הוסיף שיחידות צבאיות אחרות הרגוי ופצעוי טירורסטים בכפר סולטניה מזרחית לחומס וגם באזור תלביסה.