יחידות של הצבא הגיבו על הפרות א-נוסרה בקצות של העיר סראקב שבפאתי אידליב

אידליב – סאנא

כתב סאנא מסר כי יחדיות של הצבא והכוחות המזויינים ירו היום בשעות השחר, מספר של פגזים רקטיים בכיוון עמדות ומרכזי הפיקוד של חזית א-נוסרה בעומק אזורי היערכותם בפאתי אידליב הדרומיים ובקצות המזרחיים של העיר סראקב.

הכתב ציין כי פעילות צבאית זו הביאה לידי השמדת ריכוזי טרור בנוסף לחיסול מספר של טרוריטסים יחד עם הציוד הצבאי שלהם.