מבזקים

הטמפרטורות יותר מהממוצע עם סכוי לירידת גשם במקומות שונים

דמשק – סאנא

מעלות החום יוסיפו להיות יותר מהממוצע בכ 3-2 מעלות כתוצאה מהשפעת הארץ מהמשך חלש של מערכת חורפית שטחית המלוות בזרמי רוח מערבים בשכבות האוויר העוליונות.

מנהל החזאות ציפה במהדורתו שחילק הבוקר שמזג האוויר יהיה מעונן חלקית בכלל, עם סכוי לטפטופי גשם מעל למקומות שונים בארץ , הרוחות יהיו בין מערביות לבין דרום מערביות , ויהיו קלות עד מתונות באזורים המערבים והמזרחיים, ויהפכו לדרום מזרחיות בין קלות לבין מתונות בשאר האזורים.הים יהיה עם גלים בנונים.