מבזקים

הצבא השמיד קנים וביצורים של הטרוריסטים בפריפריה הצפונית של חמאת

חמאת – סאנא

יחידות מהצבא הערבי הסורי מוסיפות לבציע פעולות מרוכזות נגד מעוזי ורכוזי קבוצות הטרור שבפריפריה הצפונית של חמאת, במסגרת התגובה על ההפרות שהטרוריסטים מבצעים נגד ההסכם על אזור הפחתת ההסלמה באיליב.

שליח סאנא בחמאת דיווח כי יחידות הצבא המתמקמות בסביבת העיירה אלמסאסנה, בהסתמך על פעולות התצפית ובסיוע המארבים הקדמיים הפגיזו מעוזים ורוכזים של הטרוריסטים ממה שמכונה כ  “קתאאיב אלעזה” ומהקבוצות האחרות שבשולי העיירה אללטאמנה בפריפריה הצפונית.

השליח הבהיר כי יחידות הצבא הגיבו על הטרוריסטים בכלי הנשק המתאימים והסיבו להם אבדות, בנוסף להשמדת קנים ומצבים שלהם.

השליח אמר עוד כי יחידות אחרות של הצבא הפנו מטחי טילים לעבר מוצבי הטרוריסטים מארגון ג’בהת א-נוסרה שבכפר אלג’יסאת, בתגובה על ההתקפות שהם מבצעים נגד האזורים הבטוחים ונגד הנקדות הצבאיות שבאזור, וכתוצאה היו אבידות בנפש ובציוד בקרב חברי הארגון התכפירי.