מבזקים

27 אנשים נפלו חלל כתוצאה מפצוץ שארע בדרום איראן