הנשיא אל-אסד הוציא צוו נשיאותי שעדכן מספר מסעיפי חוק הסטטוס האישי בצוו החוקי מספר 59 לשנת 1953