פעילות תרבותיית לרגל יום הילד הערבי

דמשק-סאנא

מחלקת התרבות לעניני הילד בשתוף פעולה עם מחוז דמשק ומועדון דייר-עטיה לספורט תתקים ביום שבת הבא פעילות תרבותיית לרגל יום הילד הערבי בארמון התרבות בעיר הספורט ובשני מרכזי התרבות בעיר נאבק וסדאד.

יש לציין כי הפעילות התרבותית תכלול סדנאות ופעולות תיאטרון רבות ושונות.