הנשיא אסד לג’הנגירי .. להסכמים שבין סוריה לאיראן יש ממד אסטרטיגי והם יסוד כלכלי חזק

דמשק – סאנא

הנשיא בשאר אלאסד קיבל הבוקר את פני אצחאק ג’הנגירי וחברי המשלחת הנלוות אליו בנוכחותם של המהנדס עימאד ח’מיס ראש הממשלה וכמה שרים.

במהלך הפגישה נסקרו התוצאות של ישיבות הוועדה הסורית-איראנית המשותפת העליונה שהניבו חתימה על 11 הסכמים שבהם הסכם על שיתוף פעולה כלכלי-אסטרטיגי ארוך ימים.

הנשיא אסד וג’הנגירי הביעו שביעות הרצון מהתוצאות, והדגישו שצריך לבציע מעקב ממושך אחרי ישום ההסכמים ותפעולם בהקדם האפשרי.

הנשיא הדגיש כי ההסכמים האלה והתוכניות לשיתוף פעולה ששני הצדדים הגיעו להם, יש להם  ממד אסטרטיגי, והם מהווים יסוד כלכלי חזק העלול לתרום לחיזוק עמידתן האיתנה של סוריה ואיארן מול המלחמה הכלכלית שמפעילות נגדן כמה ממדינות המערב. והדגיש את הצורך להגביר את המאמצים המשותפים בשלב הזה כדי לגרום למדינות המערביות לאבד את הסיכויים שלהן למרות שהן מוסיפות לבציע נסיונות להחליש את שתי המדינות, ולשלוט בהחלטתן העצמאית, ולפעול לשבירת הרצון של עמיהן, אחרי שנכשלו בנסיונותיהן להשיג את היעדים שלהן דרך תמיכתן בטרור.

מצדו ציין   ג’הנגירי כי לביקור המשלחת האיראנית ולכינוס הישיבות של הוועדה המשותפת בימים האלה יש מסר המופנה לעם הסורי ולחברה הבילאומית בעת ובעונה אחת והוא שאיראן שעמדה לימין סוריה במלחמתה נגד הטרור תהיה לימינה גם בשלב השיקום, והדגיש כי סוריה היתה החזית הקדמית במלחמה נגד הטרור.

הנשיא אסד וג’הנגירי הדגישו כי היחסים ההדקים והמשורשים שבין סוריה לבין איראן שהיו בשנים האחרונות הם אלמנט כוח עיקרי לשני העמים, והדגישו שצריך להמשיך במאמצים שמטרתם לפתיח את היחסים האלה ולהסיר מדרכם כל המכשולים.