תושבי הגולן מדגישים דביקותם בכל גרגיר של עפר מאדמותיהם

קונייטרה – סאנא

בני עמינו תושבי הגולן הסורי הכבוש הדגישו  דביקותם בכל גרגיר של עפר מאדמת הגולן, ונכונותם להגן עליה בחירוף נפש כדי לשמור אותה ואת הריכוש שירשו מהאבות ומהסבים.

בהודעה שפרסמו היום הדגישו בני הגולן סרובם המוחלט להשלים עם התוכנית להצבת טורפינות אוויר על אדמות שבבעלות התושבים כצעד לקראת עקירתם של התושבים והפקעת אדמותיהם בכוח.

בהודעותם הדגישו בני הגולן שהם שייכים למולדת האם שלהם סוריה, ודבקים בתעודת הזהות הערבית הסורית, ובהמשך ההתקוממות נגד צעדי התוקפנות הזדוניים שנוקטים שלטונות הכיבוש הישראליים.

בהודעה נזכרה המגילה הלאומית שעליה חתמו תושבים של הכפרים מג’דל שמס, מסעדה, בוקעאת’א ועין קיניה בתום פגישה שכינסו הראשיות הדתיות והחברתיות שבכפרים הנזכרים למעלה, ובאותה מגילה הדגישו החותמים סירובם המוחלט לתוכנית טורפינות האוויר, והוסיפו שהם לא יתירו להעביר אותה תוכנית ויהיה המחיר אשר יהיה.