בהנחיתו של הנשיא אל-אסד העמאד איוב עשה סיור שדה בכמה יחידות צבאיות בפרבר חמא