ארגון הבריאות הבינ”ל הכריז מחדש על כך שסוריה נקייה משתוק ילידים

דמשק – סאנא

ארגון הבריאות הבינ”ל הכריז כי סוריה נקייה ממחלת שתוק הילדים, והגדיר עובדה זו כניצחון לבריאות הכללית בשני המישורים: האזורי והבינ”ל, והעלה על נס את מאמצי משרד הבריאות הסורי אשר השיג השג זה בזמן שיא.

בהודעה שפרסם הארגון נאמר כי לנוכח בדיקת השדה המשותפת שעשתה וועדת הבדיקה של ארגוני הבריאות הבינ”ל והיונסיף בקשר להליכי ההיענות להפצת ווירוס שיתוק הילידים מסוג שנים, התברר כי לא נרשם שום בדוד לווירוס שיתוק הילידים בסוריה זה יותר משנה, דבר הנחשב כניצחון לבריאות בשני המישורים האזורי והבינ”ל.