הנשיא אל-אסד בפני משלחת רוסית: יש לנצל את עבודות הוועדה המשותפת כדי להניח אושיות ארוכות טווח של כלכלה חזקה בין רוסיה לסוריה

דמשק – סאנא

הנשיא בשאר אל-אסד קיבל היום פני משלחת ממשלתית רוסית בראשותו של יורי פוריסוב סגן ראש הממשלה הרוסית, ובמהלך הפגישה נידונו הקשרים הדו-צדדיים והמאמצים הממושכים אשר הושקעו כדי לחזק בין שתי המדינות, תחומים רבים ובמיוחד זה הכלכלי.

הנשיא אל-אסד ציין כי קשרים אלה נחשבים לאלמנט חזק ועיקרי של שני העמים עת עמידתם בפני המדיניות של כמה מדינות במערב אשר מנסות לשבור את רצון העמים
שסירבו את הכתבותיהן ותנאיהן.

הנשיא אל-אסד הדגיש את חשיבות ניצול עבודות הוועדה המשותפת כדי להניח אושיות ארוכות טווח של כלכלה חזקה בין רוסיה לסוריה, דבר האמור לשפר את המצב הכלכלי בצל הניצחונות הרוסיים-סוריים משותפים בפני הטרור.

ראש המשלחת הרוסית הדגיש כי ארצו משקיעה מאמץ כדי להביא לידי שיתוף פעולה עם סוריה מכל הבחינות ובמיוחד חידוש הבניה, שלא לדבר על שיתוף הפעולה הצבאי שהחליש את הטרור אשר רצה לפגוע בסוריה.

חברי המשלחת הרוסית הדגישו מצידם כי יחד עם הניצחונות מול הטרור וההתקדמות במסלול המדיני, רוסיה משקיעה כל מאמץ כדי ליצור תנאים נאותים המיועדים לחזק את הכלכלה הסורית.

במהלך הפגישה נסקרו התוכניות וההסכמים הצפויים להיחתם במהלך פגישות הוועדה הסורית המשותפת ביומיים הבאים.

ראוי לציין שלפגישה הצטרף מהצד הסורי שר החוץ והמהגרים ו’ליד אל-מועלם בנוסף לכמה שרים המעוניינים בדבר, בעת שהמשלחת הרוסית כללה בכירים ממשלתיים רמי דרג בנוסף למספר של מומחים, כלכלנים, אנשי עסקים וראשי חברות.