הנשיא אסד .. תבוסות תוכניות המערב ועמידתן של המדינות העצמאיות מסוגלות לשנות את הזירה הבינלאומית

דמשק – סאנא

הנשיא בשאר אלאסד קיבל היום את פני שר החוץ של קוריה הדימוקרטית “רי יונג הו” וחברי המשלחת הנלוות אליו.

במהלך הפגישה נדונו יחסי הידידות ההסטורית שבין סוריה לבין קוריה הדימוקרטית העממית, והדרכים לחזק אותם בכל התחומים.

השר האוריח העביר לנשיא אסד ולעם הסורי אגרת בעל-פה מהנשיא “קים גונג און” שהדגיש בה עמדת ארצו המוצקת והתומכת בסוריה, והביע ברכות בנצחונות שהושגו במלחמה הטרוריסטית הנכפת על העם הסורי, תוך שהוא מדגיש בטחונו בכך שסוריה תצליח בעבודות השיקום מפני שהיא יוצאת מתוך השענות על בסיס חזק של הצלחות מדיניות וצבאיות.

השר יונג סקר בפני הנשיא אסד את היסודות שעליהם נשענת מדיניות החוץ של ארצו, בציינו כי 

האוייב שאיתו מתמודדות קוריה הדימוקרטית העממית, סוריה וכל המדינות המסרבות להיכנע מול מדינויות ההגמוניה וההתערבות החצונית הוא אוייב אחד, וזה מחייב להגביר את התאום בניהן כדי להתמודד עם התוכניות החצוניות.

הנשיא אסד ראה שלמרות השוני בצורות המלחמות והלחצים המופעלים על סוריה וקוריה הדימוקרטית הרי מהותם ומטרתם אחת, להחליש את המדינות בעלות ההחלטה העצמאית והעומדות נגד תוכניות המערב. והדגיש כי המלחמות האלה אינן קשורות בסוריה ובקוריה העממית בלבד אלא שהן מלחמות שמטרתן להתוות מפת העולם מחדש.

הנשיא ציין שאין גבול גיאוגראפי לעוינות

שארצות הברית רוחשת לכל המדינות העצמאיות, וכי התבוסות של תוכניות המערב ועמידתן של המדינות העצמאיות כמו סוריה, קוריה הדימוקרטית העממית ומדינות אחרות מסוגלות לשנות את הזירה הבינלאומית ולהחזיר לה את האזון.

בתוך כך ראש הממשלה מהנדס עימאד ח’מיס נועד עם שר החוץ של קוריה וחברי המשלחת הנלוות אליו ודן איתם באמצעי הידוק היחסים  הדו צדדיים בין סוריה לקוריה הדימוקרטית לטובת האינטרסים של שתי המדינות.

גם כן שר החוץ וואליד אלמועלם דן עם שר החוץ של קוריה וחברי המשלחת הנלוות אליו בהידוק יחסי הידידות ושיתוף הפעולה ההיסטורי בין סוריה לקוריה הדימוקרטית בכל התחומים, זאת בנוסף לסקירת ההתפתחויות האחרונות בסוריה ובאזור על רקע הניצחונות שהשיג הצבא הערבי הסורי במלחמתו נגד הטרור.